delecta.se

Informationsträffar

NeuroVive Pharmaceutical

Datum: Tisdag 17 april 2018 kl. 17.00–19.00
Plats: Klara Strand (Ängsö) Hemsida >
Adress: Klarabergsviadukten 90, STOCKHOLM Karta >

Anmälan

Anmälan stängde 2018-04-17 16:00

Välkommen till informationsträff

NeuroVive har flera lovande läkemedelsprojekt inom medfödda mitokondriella sjukdomar, traumatisk hjärnskada och fettleversjukdomen NASH. För dessa allvarliga sjukdomar finns för närvarande inga läkemedel. En emission genomförs som erbjuder möjlighet att investera i dessa projekt och deras betydande marknadspotential. Medel från emissionen kommer att bekosta fortsatt klinisk utveckling inom KL1333 för medfödda mitokondriella sjukdomar, och NeuroSTAT® för behandling vid akut hjärnskada, vidare för prekliniska projekt inklusive NV556 vid NASH där utlicensieringsaktiviteter pågår.

Hemsida >